Vad är en uglkurs och vad får man lära sig?

Vad är en uglkurs och vad får man egentligen lära sig? Många har hört talas om denna mycket populära kurs och andra inte – men oavsett kan det vara intressant att ta reda på mer information om den. Några saker som kan vara roliga att känna till, förutom vad man får lära sig, är till exempel att den ges i internatform och att inga av deltagarna bör känna varandra sedan tidigare.

Läs mer om ugl och vad det är här!

Vad är en uglkurs?

Ugl kommer från första början från USA men har funnits i Sverige sedan 1978. Ugl är en förkortning av ”utbildning av grupp och ledare” och är idag en av dom mest populära kurserna som finns. Många tidigare deltagare vittnar om en ökad självkännedom och en bättre självkänsla efter att ha deltagit i en uglkurs – vilket också är ett av målen med att gå en.

Det här får man lära sig

En av grundidéerna med en uglkurs är att man som deltagare ska få en ökad förståelse kring hur man själv och andra fungerar i grupp – hur man påverkar och påverkas av andra personer och så vidare. Man får lära sig mer om olika personlighetstyper, vilka faktorer som gör en grupp mer eller mindre effektiv samt hur konflikter vanligen uppstår.

Man tränar på kommunikation och på att ge och ta emot feedback och man arbetar en hel del med problemlösning av olika slag. Ett av målen i en uglkurs är som sagt att man ska få en ökad självkännedom och en bättre självkänsla och några av dom andra delmålen är att öka sin förståelse kring:

  • Att urskilja olika stadier i en grupps utveckling
  • Att förstå hur faktorer så som kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • Att förstå hur känslor kan påverka både enskilda individer och hela grupper

Annan information

En uglkurs är en kurs som hålls i internatform på någon form av kursgård. Den pågår under fem dagar och ingen av dom ca 10–12 deltagarna bör, som tidigare nämnt, känna varandra sedan tidigare. Kursen leds av två certifierade handledare och kostar mellan ca 23 000 kr till ca 27 000 kronor. Ugl finns att hitta på flera orter i landet för den som känner sig manad att delta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *