Optimera med Stambyte i Stockholm

I hjärtat av Sveriges huvudstad, där historiska och moderna strukturer blandas, blir Stambyte Stockholm en nödvändighet för att säkerställa byggnaders hälsa och hållbarhet. Denna artikel utforskar allt du behöver veta om processen och dess vikt för fastighetsägare.

Vad innebär ett stambyte?

Stambyte innebär en total utbyte av fastighetens ledningsnät för vatten och avlopp, vilket är avgörande för att förebygga vattenskador och andra komplikationer som kan uppstå i gamla rörsystem. I Stockholm, där många fastigheter är från tidigt 1900-tal eller äldre, är detta inte bara en rekommendation, utan ofta en nödvändighet för att upprätthålla byggnadens funktion och säkerhet.

Tecken på att ditt hus behöver ett stambyte

Det finns flera indikatorer på att ett stambyte kan vara nödvändigt:

 • Återkommande stopp i avlopp och läckage
 • Dåligt vattentryck och missfärgat vatten
 • Återkommande problem med fukt och mögel i byggnaden

Om du observerar någon av dessa problem kan det vara dags att överväga ett stambyte.

Förberedelser inför ett stambyte

En noggrann förberedelse är avgörande för att minimera störningar under ett stambyte. Det inkluderar allt från att välja rätt tidpunkt för projektet till att informera och förbereda de boende på vad arbetet innebär. Korrekt planering kan också avsevärt påskynda projektets genomförande och minska dess påverkan på daglig verksamhet i byggnaden.

Välja rätt entreprenör för jobbet

Att välja rätt entreprenör är kanske det viktigaste steget när du genomför ett stambyte. En erfaren entreprenör med goda referenser från liknande projekt i Stockholm kan göra en stor skillnad. Se till att entreprenören är licensierad och försäkrad, och begär att få se tidigare genomförda projekt.

Vanliga utmaningar och hur man hanterar dem

Stambyten kan innebära flera utmaningar, särskilt i tätbefolkade områden som Stockholm där tillgången till fastigheten kan vara begränsad. Entreprenören bör ha en tydlig plan för att hantera avfall, buller och säkerställa att alla lokala byggnormer och miljöregler följs.

Kostnad för ett stambyte i Stockholm

Kostnaden för ett stambyte varierar beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, rörens tillgänglighet och val av material. Det är viktigt att få en detaljerad offert från entreprenören som inkluderar alla aspekter av projektet för att undvika oväntade kostnader.

Långsiktiga fördelar med stambyte

Även om ett stambyte kan verka som en stor initial investering, är de långsiktiga fördelarna avsevärda. Förutom att öka fastighetens värde, förbättrar det även livskvaliteten för dess invånare genom att minska risken för hälsoproblem relaterade till mögel och dålig vattenkvalitet. Ett Stambyte i Stockholm är en viktig åtgärd för att underhålla och skydda din fastighet. Med rätt planering, entreprenör och genomförande kan det vara en smidig process som säkerställer din fastighets långsiktiga hållbarhet och komfort för dess användare.

Nätverksmöjligheter i Kontorshotell

Kontorshotell har på senare tid blivit allt mer populära för företagare och entreprenörer. Ett av de mest värdefulla aspekterna av att arbeta i ett kontorshotell är möjligheten att bygga och utveckla affärsnätverk. Genom att interagera med olika företag och yrkesverksamma inom samma gemensamma utrymme kan du skapa en stark bas för din verksamhet. I den här artikeln kommer vi att utforska fördelarna med att bygga affärsnätverk genom kontorshotell, exempel på framgångsrika nätverksevent i Stockholm, tips för effektiv nätverkning och hur du hittar kontorshotell med starka nätverksmöjligheter.

Fördelar med ett sammanhängande affärsnätverk

Ett av de främsta skälen till att välja ett kontorshotell är möjligheten att skapa och utvidga ditt affärsnätverk. Genom att arbeta i en miljö där du delar utrymme med andra företag och yrkesverksamma skapas naturliga tillfällen att knyta kontakter och samarbeta. Du kan ha slumpmässiga samtal vid kaffemaskinen eller delta i gemensamma evenemang som främjar interaktion och samarbete. Att ha tillgång till ett varierat nätverk av yrkesverksamma kan öppna dörrar till samarbetsmöjligheter, potentiella kunder och partnerskap som du annars kanske inte skulle ha stött på.

En annan fördel är den möjliga kunskapsöverföringen som sker i en sådan miljö. Genom att interagera med personer från olika branscher och erfarenhetsnivåer kan du lära dig av deras framgångar och misstag. Detta kan vara ovärderligt när det kommer till att utveckla din egen verksamhet och undvika vanliga fallgropar.

Exempel på framgångsrika nätverksevent i Stockholm

Stockholm är en stad som vibrerar av företagsaktivitet och innovation. Inom kontorshotellbranschen har det skapats en mängd framgångsrika nätverksevent som gynnar dess medlemmar. Ett exempel är regelbundna seminarier och workshops som fokuserar på aktuella ämnen och trender inom olika branscher. Dessa evenemang ger inte bara medlemmarna möjlighet att lära sig nya saker, utan de är också utmärkta tillfällen att träffa potentiella partners och kunder.

Ett annat framgångsrikt inslag i Stockholms kontorshotellsscen är ”pitching events” där företagare och startups får möjlighet att presentera sina idéer och projekt för en publik av investerare och affärsänglar. Detta ger en plattform för att hitta kapital och stöd för tillväxt. Fallstudier och recensioner från deltagare visar att många affärsrelationer och samarbeten har uppstått genom dessa event.

Fallstudier och recensioner

Ett exempel på en framgångsrik affärsrelation som har sitt ursprung i ett kontorshotell i Stockholm är samarbetet mellan två teknikstartup-företag. De delade ett kontorshotell och började samarbeta på ett projekt som sedan utvecklades till en framgångsrik produkt. De båda företagen har vittnat om hur de aldrig skulle ha mötts om det inte hade varit för den gemensamma miljön i kontorshotellet. Bland recensioner från startupföretag på olika kontorshotell i Stockholm berättas om framgångsrika affärsmöten, partnerskap och affärsrelationer som har utvecklats tack vare nätverksmöjligheterna som erbjuds. Dessa vittnesmål visar på den verkliga mervärdet av att arbeta i en kontorshotellmiljö.

Tips för effektiv nätverkning i ett kontorshotell

Att maximera nätverksmöjligheterna i ett kontorshotell kräver strategi och bästa praxis. Här är några tips som kan hjälpa dig att bli en effektiv nätverkare i denna miljö:

Strategier och bästa praxis

 • Var aktiv: Delta i gemensamma evenemang och aktiviteter som erbjuds av kontorshotellet. Detta är ett utmärkt sätt att träffa människor och utöka ditt nätverk.
 • Var öppen för samarbete: Var beredd att dela dina idéer och erfarenheter med andra. Samarbeten kan leda till nya möjligheter och projekt.
 • Var närvarande online: Använd sociala medier och online-nätverk för att fortsätta dina affärsrelationer även utanför kontorshotellet.
 • Ge innan du tar: Var generös med din tid och kunskap. Att hjälpa andra kan skapa förtroende och öka ditt eget nätverk.

Hitta kontorshotell med starka nätverksmöjligheter

Att välja rätt kontorshotell är avgörande för att dra nytta av nätverksmöjligheterna. Här är en guide för att hjälpa dig att hitta den bästa platsen:

Guide för att välja rätt plats

 • Undersök faciliteterna: Se till att kontorshotellet erbjuder gemensamma utrymmen och evenemang som främjar nätverkande.
 • Kolla in medlemskapet: Granska de nuvarande medlemmarna och företagen som är baserade i kontorshotellet. Finns det en mångfald av branscher och kompetenser?
 • Läge: Välj en plats som är bekväm för dig och dina affärsbehov. Nära till affärsdistriktet och andra viktiga resurser är ofta en fördel.
 • Pris och flexibilitet: Se till att medlemskapet och hyresvillkoren passar din budget och behov.

I sammanfattning kan kontorshotell erbjuda en unik möjlighet att bygga och utveckla ditt affärsnätverk. Genom att dra nytta av de fördelar och möjligheter som dessa platser erbjuder, kan du öppna dörrar till framgångsrika affärsrelationer och samarbeten. Genom att följa bästa praxis för nätverkande och välja rätt plats kan du maximera dina chanser att lyckas i den dynamiska affärsvärlden i Stockholm.

Viktigt behov inom vården

Konsultsjuksköterskor, eller bemanningsjuksköterskor som de också kallas, har blivit allt vanligare inom vården de senaste åren. En konsultsjuksköterska fyller en viktig funktion genom att hoppa in där det uppstår luckor i bemanningen på sjukhus och vårdcentraler på grund av sjukdom, semester eller underbemanning. På så sätt bidrar de till att upprätthålla en god vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Flexibilitet och specialistkompetens

Konsultsjuksköterskor kan erbjuda större flexibilitet än traditionellt anställda sjuksköterskor. De kan snabbt sättas in för att täcka upp för frånvaro eller behovstoppar. Många har också specialistutbildning inom ett visst område, till exempel operation, intensivvård eller barnmorskearbete. Detta gör att de snabbt kan bidra med värdefull expertis.

Bidrar till att avlasta ordinarie personal

Att kunna anlita konsultsjuksköterskor gör att den ordinarie personalen får möjlighet att fokusera på sina ordinarie arbetsuppgifter, utan att behöva rycka in för att täcka upp luckor i schemat. På så sätt kan deras arbetsbörda minskas och risken för utbrändhet reduceras.

Viktig kugge i vårdsystemet

Även om konsultsjuksköterskorna inte är fast anställda så är de en viktig kugge i vårdsystemet. Utan dem skulle många verksamheter få svårt att upprätthålla en patientsäker vård. Deras insatser bidrar till att avlasta den ordinarie personalen och se till att patienterna får den vård de behöver.

Utmaningar med att vara konsultsjuksköterska

Att arbeta som konsultsjuksköterska innebär också utmaningar. De byter ofta arbetsplats och behöver snabbt sätta sig in i nya rutiner och system. Det kan vara svårt att känna sig som en i teamet när man bara är där tillfälligt. Lönen och förmånerna kan också variera beroende på uppdragsgivare.

Efterfrågan väntas öka framöver

Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov väntas efterfrågan på sjukvårdspersonal, inklusive konsultsjuksköterskor, att öka framöver. Många landsting och regioner planerar också för utbyggd specialistsjukvård de kommande åren. Sammantaget gör detta att konsultsjuksköterskorna med stor sannolikhet kommer att bli ännu viktigare för ett fungerande vårdsystem i framtiden.

Företagslån för aktiebolag kan hålla företagen flytande

I takt med att utsikterna i ekonomin tycks bli allt mörkare hamnar ett stort fokus på företagen och deras möjligheter att ta sig igenom den stundande krisen välbehållna. Faktum är att en stor andel av alla svenska företag förväntas få ett ansträngt kassaflöde under de närmaste åren. Därför kan företagslån för aktiebolag och andra finansiella livbojar bli viktiga för att hålla företagen flytande i den kommande lågkonjunkturen.

Är våra svenska företag rustade för sämre ekonomiska tider?

Det finns en rad olika problem som har drabbat företag runtom i världen under de senaste åren. För att bara nämna några exempel så har vi tagit oss igenom en global pandemi, förändrade shoppingvanor, problem i leverantörskedjor samt flera andra stora utmaningar. Därför skulle man ju kunna förvänta sig att våra svenska företag borde vara väl rustade för sämre ekonomiska tider framgent.

Men i verkligheten tycks faktiskt inte så vara fallet. Effekterna av de olika utmaningar som har drabbat landets företagare på senare år har nämligen ackumulerats och lagts på hög. De har helt enkelt gjort det svårt för företagen att vidta nödvändiga åtgärder och att sjösätta tillräckligt kraftfulla strategier. Till exempel saknar omkring hälften av de mindre företagen en tydlig plan för hur kassaflödet ska kunna bibehållas framöver.

I takt med att företagen får allt mer ansträngda kassaflöden kommer därför möjligheten att ta företagslån för aktiebolag vara en väldigt användbar och nödvändig livboj för många bolag. Detta för att kunna stärka kassaflödet på kort sikt och för att på lite längre sikt kunna återgå till en lite mer normal företagsekonomisk vardag igen.

Så kan företagslån för aktiebolag visa sig vara en räddningsplanka

En potentiell strategi för företagen nu är att arbeta proaktivt. Företagslån för aktiebolag kan därför visa sig vara en räddningsplanka för många mindre bolag som försöker hålla huvudet över vatten och fortsätta växa trots att förutsättningarna för detta försämras på kort sikt. Anledningen till att så är fallet beror på att:

 • företagen ofta behöver göra investeringar för att kunna växa
 • det krävs ett positivt rörelsekapital för att kunna förbättra utbudet av produkter eller tjänster
 • marknadsföringskampanjer och andra nödvändiga åtgärder kostar pengar.

Så genom att låna pengar och använda det lånade kapitalet väl kan många företag rusta sig för den kommande stormen.

Uppgifter som ingår i ett mäklararvode för ett hus

Uppgifter som ingår i ett mäklararvode för ett hus

Har du koll på vilka uppgifter som generellt sett ingår i ett mäklararvode för ett hus? Visst, en fastighetsmäklare hjälper dig att sälja din bostad. Men detta är inte allt utan han eller hon kommer även att guida dig genom hela bostadsaffären från start till mål. Faktum är att mäklaren kommer göra det mesta grovjobbet som ingår i en sådan här affär. Men vilka uppgifter är det då som du betalar för egentligen?

Din mäklare på Östermalm hjälper dig från start till mål

En mäklare på Östermalm har vanligtvis en hel del erfarenhet av att göra bostadsaffärer på den lokala marknaden. Med alla denna erfarenhet kan personen ifråga högst sannolikt få ut så mycket som möjligt i form av pris för din bostad. Han eller hon vet vad som behöver göras för att maximera resultatet, d.v.s. slutpriset för fastigheten. Fastighetsmäklaren vet mycket väl att detta är ett stort steg för dig och att det är någonting som du inte är van vid att göra varje dag. Därför kommer du få hjälp och vägledning i allt som kretsar kring affären.

För detta tar fastighetsmäklaren ofta ett mäklararvode i procent. Den exakta utformningen av arvodet kan dock variera från fall till fall. Inte sällan är detta också en förhandlingsfråga mellan dig och din mäklare.

Dessa uppgifter ingår vanligtvis i ett mäklararvode för ett hus

Det finns flera olika uppgifter som vanligtvis ingår i ett normalt mäklararvode för ett hus. Några exempel på sådana är att din lokala mäklare på Östermalm:

 • gör inledande efterforskningar och bekantar sig med fastigheten
 • avgör vilket utgångspris som är rimligt och vilken strategi som bör användas
 • marknadsför fastigheten på lämpliga marknadsplatser
 • tar hand om visningar av ditt hem
 • sköter om budgivningen och förhandlingen om affären
 • tar fram de avtal som bägge parter behöver skriva på
 • ser till så att huset faller i köparens ägo.

Detta är bara några av de uppgifter som du betalar ett mäklararvode i procent till din fastighetsmäklare för. Som du märker är det många rörliga delar involverade i en bostadsaffär och därför rekommenderar vi inte att du försöker på dig konststycket att på egen hand ro affären i hamn!

Expert på relining besiktning i Lund slutbesiktigar arbetet

Rörinfodring är ett mindre invasivt sätt att reparera rör än vad ett stambyte är. Denna metod kan används för att laga trasiga rör utan att fastigheten behöver utsättas för ytterligare skada. Anledningen till detta är att rören inte behöver grävas fram och friläggas. Däremot är det viktigt att en expert på relining besiktning i Lund kallas in när arbetet ska slutbesiktigas. Detta för att säkerställa att det håller den kvalitet som erfordras.

Skillnaden mellan rörinfodring och andra rörreparationer

Den främsta skillnaden mellan en rörinfodring och andra slags rörreparationer är åverkan på fastigheten. Som vi redan har nämnt kräver inte det förstnämnda alternativet att man river till exempel badrummet för att frilägga rören inför reparationen. Istället sprutas ett material in i röret som reparerar det på insidan. Därför är detta ett betydligt smidigare sätt att laga rören som också uppskattas av fastighetsägare och eventuella hyresgäster.

Därför är det viktigt att en relining besiktning i Lund utförs

Det är viktigt att en expert som kan utföra en relining besiktning i Lund kallas in för att utföra slutbesiktningen. För att ge dig en bättre bild av hur hela processen går till från början till slut kan vi nämna att den brukar se ut ungefär så här:

 • Rören inspekteras och kontrolleras i syfte att göra en utvärdering av skadans omfattning. Det innebär att man försöker rengöra de rör som har täppts igen samt att eventuella trädrötter och andra föremål avlägsnas från rörsystemet. Ofta används en högtryckstvätt eller dylikt i detta steg för att göra rent rören invändigt.
 • Ytterligare en kontroll av rören utförs för att säkerställa att de är redo för en rörinfodring. Denna koll görs ofta med hjälp av en avancerad kamera som förs ner i rörsystemet. Här avgörs även längden på rören och återigen hur omfattande skadan på dessa är.
 • När man vet hur lång den trasiga delen av röret är relinas denna med ett särskilt material. Materialet tillåts sedan härdas och bildar då ett slags rör inuti det trasiga röret.
 • Arbetet är nu slutfört och det är nu dags för en sista kontroll. Det är i detta steg som en konsult som specialiserar sig på relining besiktning i Lund tas in för att göra slutbesiktningen.

Hur mycket kostar det att köpa catering i Stockholm?

Catering är en populär tjänst i Stockholm, både bland privatpersoner och företag. Färdiglagad mat levereras till önskad plats och det är ett tidsbesparande alternativ till fester, företagsevent och annat. Många tycker att det är prisvärt – men hur mycket kostar det egentligen?

Många cateringfirmor och varierande priser

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur mycket det kostar att beställa catering i Stockholm. Det finns många aktiva firmor, som erbjuder olika typer av mat och så vidare, och alla bestämmer naturligtvis sina priser själva.

För den som funderar på att göra en beställning kan det alltså vara en god idé att kolla runt lite bland olika alternativ, dels för att få en uppfattning kring priser, dels för att se hur utbudet ser ut.

Faktorer som avgör priset för catering i Stockholm

Priserna för catering i Stockholm kan som sagt variera, och det till följd av flera olika faktorer, vilket kan vara bra att ha i åtanke. Bland annat följande kan påverka priset:

 • Typ av firma/företag – En ganska stor avgörande faktor för vad priset för catering kan komma att landa på är beroende på val av firma/företag. Det finns till exempel många stora matvarukedjor som erbjuder catering till ett lägre pris. Firmor som tar högre priser kan till exempel vara en som bara använder sig av lokala råvaror eller en som har ett väldigt gott rykte i branschen.
 • Vilken typ av mat som önskas – Vilken typ av mat som önskas kan också ha betydelse för priset. Är det en buffé som ska serveras, eller lutar det åt en finare trerättersmiddag? Det finns många firmor i Stockholm som har snarlika menyer och snarlika priser, till exempel när det kommer till buffé, men det är alltid värt att kolla upp.
 • Leverans eller inte – Ska maten levereras till önskad plats eller kan något från sällskapet hämta upp den? Eventuell leveranskostnad kan verka irrelevant i sammanhanget men kan trots allt vara värt att räkna med.

Att ange ett exakt pris för catering i Stockholm är alltså minst sagt svårt, eftersom det ser olika ut. Räkna dock med minst 200 kr per person för att vara på den säkra sidan.

Sex steg till bättre IT-säkerhet

IT-säkerhet är något som både privatpersoner och företag behöver ta på allvar. Däremot är kunskapen ofta låg och inte sällan leder svagheter i att allt från inloggningsuppgifter hackas till att stora belopp blir stulna. För privatpersoner finns minst sex enkla sätt att förbättra sin IT-säkerhet betydligt.

Bättre IT-säkerhet via…

 • Använd lösenordshanterare
  Lösenordshanterare är ett plugin som används till webbläsaren där lösenord till exempelvis mail och social media kan förvaras. Fördelen är att du inte behöver komma ihåg lösenorden, att dessa automatiskt fylls i på gällande hemsidorna samt att svåra lösenord genereras. Att spara lösenorden via ”auto-fill” i Windows är absolut inte säkert och bör aldrig användas.
 • Ha unika lösenord
  En av grundreglerna inom IT-säkerhet är att aldrig ha samma lösenord på två platser. Inte heller varianter så som att lägga till en enda siffra på slutet. Skulle detta lösenord hackas kan det testas på en rad olika webbtjänster och därmed ge tillgång till ännu mer information.
 • 2FA på mailen
  Mailen är en svag punkt gällande IT-säkerhet. Detta utifrån att en rad tjänster online har funktionen ”återställ lösenord” varpå det skickas till personens mailadress. Den som kommer över en annan persons mail kan därmed försöka återställa lösen från en mängd olika tjänster.

  Ett sätt att säkra detta är att använda 2FA på mailen. Det innebär att enbart den person som har tillgång till mobilen kan öppna mailprogrammet. Detta utifrån att en engångskod genereras via exempelvis Google Authentic som behöver användas vid inloggning.

 • Surfa via VPN
  Använd aldrig offentliga nätverk om du inte är 100 % säker på att de är säkra och tillförlitliga. Det i sig är omöjligt att veta vilket gör att många företag anger till sina anställda att öppna WiFi aldrig får användas. En lösning är däremot att ha en VPN-lösning.
 • Klicka aldrig på länkar
  Klicka aldrig på länkar som skickas ut via mail. Det kan vara länkar till skadlig kod som laddas hem till datorn utan att du är medveten om det. Enklast är att ha som policy att aldrig klicka på länkar i mail då myndigheter och bankar aldrig skickar ut information som man behöver klicka på.
 • Virusskydd
  Ha alltid virusskydd och brandvägg på datorn. Windows har eget system för IT-säkerhet där exempelvis just virusskydd ingår. Det viktiga är att aldrig koppla bort detta – oavsett orsak.

Vilka är fördelarna med ett nyckelfärdigt fritidshus?

Det finns flera saker som kan sätta käppar i hjulet för den som är på jakt efter ett fritidshus. Dels finns en stor efterfrågan och det kan vara svårt att hänga med i en budgivning, dels kan det vara svårt att hitta det perfekta läget. Ett alternativ till att köpa ett redan befintligt är att bygga eget och för det finns nyckelfärdiga varianter att välja bland. Läs mer om vad det är samt vilka fördelar som finns med det här.

Vad innebär nyckelfärdigt?

Den som köper ett nyckelfärdigt fritidshus från en leverantör som erbjuder det behöver i praktiken bara välja önskad modell och sedan vänta på att få flytta in. Det behövs förstås också en plats att bygga på men utöver det så sköter leverantören allt jobb med att färdigställa det – tills att det är färdigt och nyckeln kan lämnas över till köparen.

Fördelar med nyckelfärdigt fritidshus

Att välja ett nyckelfärdigt fritidshus har många fördelar och en anledning till att många väljer det är troligen för att det är bekvämt. En annan stor fördel är att det går att bygga var som helst – förutsatt att det finns en bra tomt, med allt som krävs, att bygga på.

Den som väljer ett nyckelfärdigt fritidshus har dessutom mycket att välja bland – det finns många olika modeller och storlekar och det kan även finnas möjlighet att påverka planlösning och liknande.

Finns det några nackdelar?

Det kan förstås finnas nackdelar också, beroende på hur man väljer att se på saken. Ett nyckelfärdigt fritidshus är till exempel ganska dyrt och förutom själva huset behövs även en tomt, eventuellt markarbete, och andra saker som kan vara nödvändiga. Nedan följer några exempel på nyckelfärdiga fritidshus från en leverantör som erbjuder det:

 • 90 kvm – ca 1 960 000 kr
 • 63 kvm – ca 1 420 000 kr
 • 45 kvm – ca 1 135 000 kr

Som synes är det ganska är det mycket pengar men å andra sidan så är det inklusive uppförandet av husen och inte bara materialet.

Något annat som kan ses som en nackdel är att det finns vissa begränsningar när det kommer till utseende. Det finns mycket att välja bland men trots det kanske inte något som faller exakt alla i smaken.

3 bra samarbetsövningar att göra på arbetsplatsen

En stark sammanhållning på arbetsplatsen har flera fördelar – inte minst för att gruppen ska kunna arbeta bra tillsammans. Att genomföra samarbetsövningar då och då kan stärka banden mellan anställda och det finns många roliga övningar att prova på. Nedan följer tips på övningar att prova och annat som kan vara intressant att känna till.

Varför samarbetsövningar?

Det finns som sagt flera fördelar med samarbetsövningar – inte minst att det kan stärka gemenskapen och sammanhållningen i en grupp. Övningarna kan ha olika syften beroende på hur gruppen ser ut – till exempel att en helt ny grupp ska lära känna varandra bättre, eller att en redan väl inarbetad grupp ska utveckla samarbetsförmågan.

Enkla samarbetsövningar kan faktiskt göra stor skillnad och dessutom kan det vara ett roligt avbrott från arbetet.

3 övningar att prova

Samarbetsövningar kan läggas upp på olika sätt beroende på vad målet är och det går att hitta på egna likaväl som att leta reda på färdiga. För det sistnämnda finna många förslag för samarbetsövningar att hitta på nätet och nedan följer 3 olika övningar att prova på arbetsplatsen:

 • Flytta bollar – Markera två linjer, en för start och en för stopp, med några meters mellanrum. Placera sedan ut två behållare på respektive linje – en fylld med bollar och den andra helt tom. Gruppens uppgift är att flytta bollarna från start till stopp, utan att använda vare sig händer eller armar. Här krävs samarbete, kommunikation och problemlösning.
 • Tillitsövning – Låt alla deltagare utom en ställa sig i en lagom stor cirkel. Den personen som blir över ska i stället ställa sig i mitten och sedan falla bakåt, framåt eller åt sidan och tas emot av dom övriga deltagarna. Låt alla vara den person som står i mitten innan övningen avslutas.
 • Hitta föremål – Skapa en lista med olika föremål som finns att hitta i eller nära den plats där övningen utförs, till exempel penna, tallrik, mugg och så vidare. Dela in gruppen i flera mindre grupper, dela ut listan och låt deltagarna hitta allt som står på den. Den grupp som hittat alla föremål snabbast ”vinner”. Här krävs samarbete och kommunikation.

Samarbetsövningar kan som sagt enkelt anpassas utefter vad målet är men tänk på att det ska vara roligt för alla. Ingen ska utsättas på något vis så det gäller att hitta en bra balans i övningarna.