Vad är en uglkurs och vad får man lära sig?

Vad är en uglkurs och vad får man egentligen lära sig? Många har hört talas om denna mycket populära kurs och andra inte – men oavsett kan det vara intressant att ta reda på mer information om den. Några saker som kan vara roliga att känna till, förutom vad man får lära sig, är till exempel att den ges i internatform och att inga av deltagarna bör känna varandra sedan tidigare.

Läs mer om ugl och vad det är här!

Vad är en uglkurs?

Ugl kommer från första början från USA men har funnits i Sverige sedan 1978. Ugl är en förkortning av ”utbildning av grupp och ledare” och är idag en av dom mest populära kurserna som finns. Många tidigare deltagare vittnar om en ökad självkännedom och en bättre självkänsla efter att ha deltagit i en uglkurs – vilket också är ett av målen med att gå en.

Det här får man lära sig

En av grundidéerna med en uglkurs är att man som deltagare ska få en ökad förståelse kring hur man själv och andra fungerar i grupp – hur man påverkar och påverkas av andra personer och så vidare. Man får lära sig mer om olika personlighetstyper, vilka faktorer som gör en grupp mer eller mindre effektiv samt hur konflikter vanligen uppstår.

Man tränar på kommunikation och på att ge och ta emot feedback och man arbetar en hel del med problemlösning av olika slag. Ett av målen i en uglkurs är som sagt att man ska få en ökad självkännedom och en bättre självkänsla och några av dom andra delmålen är att öka sin förståelse kring:

 • Att urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • Att förstå hur faktorer så som kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
 • Att förstå hur känslor kan påverka både enskilda individer och hela grupper

Annan information

En uglkurs är en kurs som hålls i internatform på någon form av kursgård. Den pågår under fem dagar och ingen av dom ca 10–12 deltagarna bör, som tidigare nämnt, känna varandra sedan tidigare. Kursen leds av två certifierade handledare och kostar mellan ca 23 000 kr till ca 27 000 kronor. Ugl finns att hitta på flera orter i landet för den som känner sig manad att delta!

Outsourcad influencer marketing

Att marknadsföra produkter och tjänster via influencers kan vara extremt kostnadseffektivt. Detta förutsätter däremot att företaget lyckas hitta influencers som passar deras verksamhet, har ”rätt” målgrupp som följare och är villiga att genomföra samarbeten. En väg att gå är att anlita företag som är specialiserade på att nå ut till och skapa dessa samarbeten.

Vad är Outsourcad influencer marketing?

Outsourcad influencer marketing innebär att ett företag anlitas för hela eller delar av kedjan som krävs för att ett effektivt samarbete med en influencer ska kunna genomföras.

 1. Hitta influencers
  Dessa företag har generellt listor på influencers inom flera olika områden, deras priser och vilka samarbeten där är villiga att genomföra. Om kundens behov matchar någon av dessa kan snabbt kontakt knytas och en offert presenteras för kunden.
  Dessa företag jobbar även aktivt med att söka upp bloggare, Youtubers och andra som kan vara intresserade av att genomföra samarbeten men som än så länge inte finns med på företagets lista.
 2. Skapa ett samarbete
  Ett alternativ är att företaget både hjälper till att hitta influencers samt gör upp om hur samarbetet bör se ut. Detta utifrån kundens önskemål och budget.
 3. Kunden tar över kontakten
  Det andra alternativet är att kunden får kontaktuppgifter till passande influencer och att de diskuterar upplägget. Detta gör att kunden får mer kontroll över samarbetet men kräver att kunden är betydligt mer insatt i prisnivåer och vad man ska kunna ställa för krav i dessa samarbeten.

Hitta influencers själv – eller köpa in tjänsten?

Vad är bäst – att försöka hitta influencer själv eller att anlita ett företag som knyter dessa kontakter? Visserligen betalas en kostnad till det företag som tar hand om dessa frågor men i gengäld ges en rad fördelar.

 • Snabbare
  Dessa företag har databaser men mängder av samarbetspartners. De kan därmed snabbt hitta influencers beroende på kundens behov. I annat fall måste tid läggas på att hitta passande samarbetspartners.
 • Tryggare
  Det är även tryggare då företaget självklart avslutar samarbetet om någon missköter sig. De har även kontroll på antal följare osv.
 • Större chans till samarbete
  Ännu en fördel är att chansen att det blir ett samarbete ökar. Detta utifrån att många influencers får så många förfrågningar att de inte tar sig tid att svara på alla. Istället lägger de energin på de förfrågningar som kommer från byråer då de är säkra på att dessa samarbeten går smidigt och att betalning verkligen sker.

Från kamerabevakning till larm – Säkerhet för företag

Många företag har ett stort behov av olika typer av säkerhetslösningar och däribland larmsystem. För just företag finns ofta speciella system att hitta, innehållandes alltifrån kamerabevakning till inbrottslarm – men även en rad fler funktioner som kan komma väl till pass beroende på behov. Läs mer om larmsystem för företag och tips kring det här.

Larm – vanlig åtgärd på företag

En del företag har bara behov av ett inbrottslarm och brandlarm men bara genom att ha det gör man ett slag för säkerheten inom verksamheten. Ett inbrottslarm är särskilt viktigt om det finns stora tillgångar i företagslokalen/lokalerna men kan såklart vara en trygghet även på mindre företag som inte har stora tillgångar.

Ett brandlarm är givetvis på sin plats oavsett typ av verksamhet och hos många larmleverantörer kan man baka in inbrottslarm och brandlarm i samma system.

Men förutom dessa två ”klassiker”, som många redan har på sina företag, finns även en rad andra funktioner man kan få när det kommer till företagslarm. Kamerabevakning är en sak, men mer om det senare. För att ta några andra exempel på funktioner finns bland annat följande:

 • Driftlarm
 • Överfallslarm

Komplettera med kamerabevakning

Så till det här med kamerabevakning, som egentligen inte är något nytt men som många tycks satsa på allt mer. Kamerabevakning ger en ökad säkerhet på flera sätt – dels skyddar det egendom så som lokaler, tillgångar och området utanför, dels kan det ge ett bättre skydd för anställda inom företaget.

Det finns många fördelar med kamerabevakning och även flera orsaker till att en installation av en eller flera kameror kan ge en bättre säkerhet. Inte minst så minskar risken att bli utsatt för brott, så som stöld och skadegörelse.

Hur vet man hur larmbehovet ser ut?

För det företag som funderar på att skaffa larm, kameraövervakning och allt som hör där till kan det vara svårt att veta vilket typ av larm och vilka funktioner man har behov av. Delvis beror det på vilken typ av verksam man bedriver, och delvis på var företaget ligger men det finns också en rad andra faktorer som spelar in.

För att få rätt typ av system kan man kontakta en larmleverantör för rådgivning och ofta kan man dessutom få hjälp att ta fram ett skräddarsytt system.