Frågor om stambyte i Stockholm

Ett stambyte är ett ingrepp, eller kanske snarare åtgärd, som behövs i alla typer av byggnader och fastigheter. Rör och ledningar för vatten och avlopp slits mycket och håller av naturliga skäl inte hur länge som helst. Dom behöver därmed bytas ut och det är detta som kallas för stambyte. Nedan följer några vanliga frågor om processen, där företaget stambytesgruppen i Stockholm ger svaren.

Vad kan hända om ett stambyte inte genomförs, eller om det skjuts på för länge?

Rör och ledningar för avlopp och tappvatten används i regel dagligen och slits därmed mycket. Av naturliga skäl håller rören inte hur länge som helst och bör bytas ut för att inte riskera att dom går sönder. Gamla och slitna stammar börja läcka eller till och med brista, vilket kan ge omfattande fukt, – och vattenskador på besvärliga ställen.

Hur lång tid tar arbetet?

Exakt hur lång tid ett stambyte tar att genomföra är väldigt olika och svårt att säga exakt. Följande delar ska genomföras:

  • Rivning av gamla stammar
  • Nya stammar ska på plats
  • Ytskikt ska återställas

Lägg där till tid för projektering och planering – som dock inte påverkar fysiskt. För det fysiska arbetet är en rimlig fingervisning ca 5–8 veckor per bostad/lägenhet.

Varför måste badrum renoveras i samband med att stammarna byts?

I samband med renoveringen behöver både yt, – och tätskikt i badrum brytas upp för att det ska gå att komma åt rör och ledningar som finns under golv och inuti väggar. När ett tätskikt bryts i ett våtutrymme är det viktigt att återställa detta på ett korrekt sätt och den bästa lösningen är då att genomföra en helrenovering.

För den som bor i bostadsrätt och är sugen på att renovera badrummet kan det alltså vara en god idé att kolla med föreningen när ett denna renovering gjordes senast och när det planeras att göra nästa gång. Ligger ett stambyte bara ett eller ett par år in i framtiden kan det vara bortkastade pengar att genomföra en badrumsrenovering, då det ändå kommer behöva rivas i samband med stambytet.

Går det att nyttja toalett/dusch/bad under tiden som bytet pågår?

När ett stambyte sker i den egna lägenheten går det av naturliga skäl inte att använda badrummet över huvud taget. Föreningen eller fastighetsägaren brukar se till att det finns provisoriska duschar, toaletter och annat nödvändigt att använda under tiden.

Vägspegel – ett billigt och effektivt sätt att öka trafiksäkerheten

En vägspegel är särskilt framtagen för att höja säkerheten i trafiken där detta kan behöva göras. Det kan till exempel röra sig om farliga och olycksdrabbade korsningar samt vägar där förarens sikt är mer eller mindre skymd. En vägspegel är perfekt vid utfarten. Spegeln är utplacerad på ett strategiskt sätt och ger dig som förare ett brett perspektiv. Detta gör att du enkelt kan fatta bättre beslut i trafiken och att antalet olyckor därmed minskas. Därmed erbjuder dessa speglar ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att spara liv.

Det händer nämligen titt som tätt att korsningar och andra sträckor på vägarna skyms av träd eller byggnader av olika slag. Det kan också vara så att vinkeln på vägen skapar blinda vinklar. En välplacerad vägspegel ger dig som förare den information som krävs för att du ska kunna läsa av situationen på rätt sätt.

Utfartsspegeln är en slags vägspegel

Du kanske har flera blinda vinklar på och omkring din uppfart? I sådana fall kan det vara rent av livsfarligt att köra in och ut till/från utfarten! Men detta behöver faktiskt inte vara ett så så ort problem som du kanske tror. Genom att använda en vägspegel kan du nämligen göra din utfart betydligt säkrare att använda.

Det finns nämligen särskilda utfartsspeglar som är speciellt framtagna för just detta ändamål. Genom att införskaffa en sådan kan du lätt och smidigt använda din utfart på det sätt som den är tänkt att användas. Detta utan att behöva oroa dig för att krocka med något, eller än värre – med någon!

Därför bör du införskaffa en utfartsspegel

Anledningarna till att du kan vilja införskaffa en utfartsspegel är flera. De kokar dock ner till en och samma sak: det är inte alltid helt enkelt att se vad som händer kring utfarten. Bilens sidospeglar ger kanske inte alltid hela bilden av detta. Därför kan det finnas skäl att montera en särskild spegel vid infarten. Detta för att minska antalet döda vinklar och göra det säkrare att använda utfarten.

När du väljer ut en spegel för detta ändamål bör du ha följande faktorer i åtanke:

  • antalet blinda vinklar
  • hur högt upp spegeln är tänkt att sitta
  • hur stor spegel du behöver – ju större spegel, desto längre kan du se i den.