Så hittas fakta inom allt om juridik

Så hittas fakta inom allt om juridik

Har du ett allmänt intresse för juridik, vill studera till advokat eller förstå yrket bättre? Via dessa informationskanaler hittas allt om juridik.

Sveriges Domstolar

På Sveriges Domstolars hemsida finns information från Sveriges:

  • Domstolar
  • Nämnder
  • Myndigheter inom området

Då det är en myndighet som driver sidan blir den mycket pålitlig och kan anses vara opartisk. Här finns allt om juridik utifrån ett domstolsperspektiv. Det går exempelvis att läsa om hur en domstolsförhandling går till, vad skilsmässa och adoption innebär rent juridiskt samt hur ansökan om uppehållstillstånd sker.

Sveriges Domstolar passar dig som vill lära dig mer om domstolsväsendet i Sverige. Webbplatsen är mycket användbart som en faktabas för de som vill förstå domstolarnas arbete.

Allmänna bloggar

Inom allmänna bloggar hittas både fakta, inspiration och personliga levnadsöden. Vad som presenteras beror helt på vem som driver bloggen och dess syfte. Ett exempel inom denna kategori är Juridiken.org vars blogg innehåller artiklar inom allt om juridik. Artiklarna är faktabaserade och vänder sig primärt till privatpersoner som anser att juridik är ett snårigt och svårt område. Med ”enkelt språk” och exempel presenteras olika aspekter inom området.

Allmänna bloggar passar dig som är intresserad av juridik och vill få en mer personlig prägel på den information som finns. Här kan specifika rättsfall diskuteras likväl som vardagen för en advokat presenteras.

Wikipedia har allt om juridik

Wikipedia har kortfattade och faktainriktade artiklar inom allt om juridik. Här finns både allmänna artiklar om området samt fördjupande artiklar. Alla artiklar är granskade och är rent faktabaserade. Här finns alltså inte några personliga åsikter eller värderingar.

Wikipedia passar dig som önskar få en bred överblick över ämnet. Det är en primär faktakälla vid skolarbeten tack vare att dess artiklar ger sådan bredd. Däremot är det inte en sida att besöka för de som vill lära sig mer om yrket som advokat eller förstå domstolsväsendet. Här ”skrapar” man bara på ytan inom dessa områden.

Studera.nu – Vill du studera?

Vill du studera något inom juridik? Är målet att bli advokat? Studera.nu är den samlingsportal för olika studier i Sverige. Här går det att ställa olika utbildningar mot varandra, se vad som krävs för att komma in på dessa och hur stor chansen är att få jobb efter utbildning.

Studera.se passar dig som vill studera inom juridik.