Vad är en uglkurs och vad får man lära sig?

Vad är en uglkurs och vad får man egentligen lära sig? Många har hört talas om denna mycket populära kurs och andra inte – men oavsett kan det vara intressant att ta reda på mer information om den. Några saker som kan vara roliga att känna till, förutom vad man får lära sig, är till exempel att den ges i internatform och att inga av deltagarna bör känna varandra sedan tidigare.

Läs mer om ugl och vad det är här!

Vad är en uglkurs?

Ugl kommer från första början från USA men har funnits i Sverige sedan 1978. Ugl är en förkortning av ”utbildning av grupp och ledare” och är idag en av dom mest populära kurserna som finns. Många tidigare deltagare vittnar om en ökad självkännedom och en bättre självkänsla efter att ha deltagit i en uglkurs – vilket också är ett av målen med att gå en.

Det här får man lära sig

En av grundidéerna med en uglkurs är att man som deltagare ska få en ökad förståelse kring hur man själv och andra fungerar i grupp – hur man påverkar och påverkas av andra personer och så vidare. Man får lära sig mer om olika personlighetstyper, vilka faktorer som gör en grupp mer eller mindre effektiv samt hur konflikter vanligen uppstår.

Man tränar på kommunikation och på att ge och ta emot feedback och man arbetar en hel del med problemlösning av olika slag. Ett av målen i en uglkurs är som sagt att man ska få en ökad självkännedom och en bättre självkänsla och några av dom andra delmålen är att öka sin förståelse kring:

 • Att urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • Att förstå hur faktorer så som kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
 • Att förstå hur känslor kan påverka både enskilda individer och hela grupper

Annan information

En uglkurs är en kurs som hålls i internatform på någon form av kursgård. Den pågår under fem dagar och ingen av dom ca 10–12 deltagarna bör, som tidigare nämnt, känna varandra sedan tidigare. Kursen leds av två certifierade handledare och kostar mellan ca 23 000 kr till ca 27 000 kronor. Ugl finns att hitta på flera orter i landet för den som känner sig manad att delta!

Outsourcad influencer marketing

Att marknadsföra produkter och tjänster via influencers kan vara extremt kostnadseffektivt. Detta förutsätter däremot att företaget lyckas hitta influencers som passar deras verksamhet, har ”rätt” målgrupp som följare och är villiga att genomföra samarbeten. En väg att gå är att anlita företag som är specialiserade på att nå ut till och skapa dessa samarbeten.

Vad är Outsourcad influencer marketing?

Outsourcad influencer marketing innebär att ett företag anlitas för hela eller delar av kedjan som krävs för att ett effektivt samarbete med en influencer ska kunna genomföras.

 1. Hitta influencers
  Dessa företag har generellt listor på influencers inom flera olika områden, deras priser och vilka samarbeten där är villiga att genomföra. Om kundens behov matchar någon av dessa kan snabbt kontakt knytas och en offert presenteras för kunden.
  Dessa företag jobbar även aktivt med att söka upp bloggare, Youtubers och andra som kan vara intresserade av att genomföra samarbeten men som än så länge inte finns med på företagets lista.
 2. Skapa ett samarbete
  Ett alternativ är att företaget både hjälper till att hitta influencers samt gör upp om hur samarbetet bör se ut. Detta utifrån kundens önskemål och budget.
 3. Kunden tar över kontakten
  Det andra alternativet är att kunden får kontaktuppgifter till passande influencer och att de diskuterar upplägget. Detta gör att kunden får mer kontroll över samarbetet men kräver att kunden är betydligt mer insatt i prisnivåer och vad man ska kunna ställa för krav i dessa samarbeten.

Hitta influencers själv – eller köpa in tjänsten?

Vad är bäst – att försöka hitta influencer själv eller att anlita ett företag som knyter dessa kontakter? Visserligen betalas en kostnad till det företag som tar hand om dessa frågor men i gengäld ges en rad fördelar.

 • Snabbare
  Dessa företag har databaser men mängder av samarbetspartners. De kan därmed snabbt hitta influencers beroende på kundens behov. I annat fall måste tid läggas på att hitta passande samarbetspartners.
 • Tryggare
  Det är även tryggare då företaget självklart avslutar samarbetet om någon missköter sig. De har även kontroll på antal följare osv.
 • Större chans till samarbete
  Ännu en fördel är att chansen att det blir ett samarbete ökar. Detta utifrån att många influencers får så många förfrågningar att de inte tar sig tid att svara på alla. Istället lägger de energin på de förfrågningar som kommer från byråer då de är säkra på att dessa samarbeten går smidigt och att betalning verkligen sker.

Från kamerabevakning till larm – Säkerhet för företag

Många företag har ett stort behov av olika typer av säkerhetslösningar och däribland larmsystem. För just företag finns ofta speciella system att hitta, innehållandes alltifrån kamerabevakning till inbrottslarm – men även en rad fler funktioner som kan komma väl till pass beroende på behov. Läs mer om larmsystem för företag och tips kring det här.

Larm – vanlig åtgärd på företag

En del företag har bara behov av ett inbrottslarm och brandlarm men bara genom att ha det gör man ett slag för säkerheten inom verksamheten. Ett inbrottslarm är särskilt viktigt om det finns stora tillgångar i företagslokalen/lokalerna men kan såklart vara en trygghet även på mindre företag som inte har stora tillgångar.

Ett brandlarm är givetvis på sin plats oavsett typ av verksamhet och hos många larmleverantörer kan man baka in inbrottslarm och brandlarm i samma system.

Men förutom dessa två ”klassiker”, som många redan har på sina företag, finns även en rad andra funktioner man kan få när det kommer till företagslarm. Kamerabevakning är en sak, men mer om det senare. För att ta några andra exempel på funktioner finns bland annat följande:

 • Driftlarm
 • Överfallslarm

Komplettera med kamerabevakning

Så till det här med kamerabevakning, som egentligen inte är något nytt men som många tycks satsa på allt mer. Kamerabevakning ger en ökad säkerhet på flera sätt – dels skyddar det egendom så som lokaler, tillgångar och området utanför, dels kan det ge ett bättre skydd för anställda inom företaget.

Det finns många fördelar med kamerabevakning och även flera orsaker till att en installation av en eller flera kameror kan ge en bättre säkerhet. Inte minst så minskar risken att bli utsatt för brott, så som stöld och skadegörelse.

Hur vet man hur larmbehovet ser ut?

För det företag som funderar på att skaffa larm, kameraövervakning och allt som hör där till kan det vara svårt att veta vilket typ av larm och vilka funktioner man har behov av. Delvis beror det på vilken typ av verksam man bedriver, och delvis på var företaget ligger men det finns också en rad andra faktorer som spelar in.

För att få rätt typ av system kan man kontakta en larmleverantör för rådgivning och ofta kan man dessutom få hjälp att ta fram ett skräddarsytt system.

Gå en webbutbildning medan du jobbar heltid

Det är ofta utmanande att kombinera ett heltidsjobb med andra åtaganden. Många människor har svårt att få ihop sitt livspussel som det är. Att då lägga till en webbutbildning ovanpå allt annat kan för många framstå som rena rama mardrömmen. Men faktum är att det inte alls behöver vara en utopi att kombinera ett arbete med en utbildning.

Faktum är att många svenskar väljer att arbete samtidigt som de utbildar sig på olika sätt. En webbaserad utbildning är dessutom perfekt för dig som vill lära dig nya kunskaper och färdigheter medan du jobbar. Du kan nämligen studera på tider som passar ditt schema i övrigt. Du pluggar helt enkelt på dina egna villkor och kan därmed kombinera ditt arbete med en spännande och lärorik webbutbildning.

Du kan till exempel gå en utbildning är du lär dig något av följande:

 • Ekonomisk analys med vanliga nyckeltal
 • Kvalitetsverktyg för produktion och logistik
 • Hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Datorprogram såsom Adobe Illustrator eller Photoshop
 • Agil projektledning
 • Hur man skapar välmående på arbetsplatsen

Så kombinerar du ditt arbete med en webbutbildning

När du vill kunna kombinera ett heltidsarbete med en utbildning bör du följa dessa råd:

 • Använd din tid på ett effektivt sätt. När du går en webbutbildning är det viktigt att du använder din tid på bästa sätt. Därför bör du arbeta på ett tidseffektivt sätt med dina studieuppgifter. Planera så att du kan parera tuffare veckor på jobbet eller en redan inbokad semesterresa. Undvik att prokrastinera och se till att ligga före med dina inlämningsuppgifter.
 • Utbilda dig på den tid som bäst passar dig. En stor fördel med webbaserade utbildningar är att du själv kan välja när du ska studera. Se därför till att göra detta på de tider som bäst passar ditt schema.
 • Se till att du inte blir störd. Det är viktigt att ha ett stort mått självdisciplin när du utbildar dig vid sidan av ett heltidsarbete. Se därför till att inte frestas av att spendera tid på sociala medier och liknande sajter på de tider som du har tänkt studera. Fokusera istället uteslutande på dina studieuppgifter.

Vilka för-, och nackdelar finns med övervakningskamera?

Många väljer att installera en övervakningskamera hemma för att öka både trygghet och säkerhet. Det är också vanligt i offentliga miljöer, på kontor och liknande. Modern teknik för oftast med sig många fördelar – men finns det möjligen nackdelar med att sätta upp kameror?

Många fördelar med övervakningskamera

Eftersom många väljer att installera en övervakningskamera, eller flera stycken, tyder det på att det finns många fördelar med att göra det. Både i privata hemmamiljöer, offentliga miljöer och inom företag kan det ge en ökad trygghet och en ökad säkerhet. Bara det är såklart värt mycket men skulle ett brott begås kan man dessutom ha bra hjälp för att reda ut det med det inspelande materialet.

Nackdelarna

Det finns även nackdelar med övervakningskamera och dom kanske inte är många jämfört med dom fördelar som finns men det är ändå bra att ha i åtanke. En av nackdelarna är att en övervakningskamera kan kränka människors integritet, nästan oavsett var den sitter. I offentliga miljöer menar många att det inte borde vara tillåtet och även inom företag är det relativt vanligt att anställda känner sig övervakade på ett negativt sätt. I hemmet är detta främst en fråga rör familjemedlemmar och andra som bor där men det kan absolut vara så att besökande gäster slänger ett kritiskt öga om det finns en övervakningskamera uppsatt.

En annan nackdel med att övervaka ett område med kamera är att det finns många regler att följa – även för privata områden. Det är en del att sätta sig in i innan man kan sätta upp en kamera, så som att gatan utanför eller grannens tomt absolut inte får synas i bild. För privatpersoner finns det något som kallas för privatundantag men så fort bevakningen sker utanför den privata sfären gäller andra lagar, som regleras av följande:

 • Dataskyddsförordningen
 • Kamerabevakningslagen

Sist men inte minst finns också det faktum att det kostar en del att sätta upp kameror, speciellt om dom ingår i ett helt system med larm och annat. Å andra sidan får man som sagt både säkerhet och trygghet på köpet så även om det kostar en slant tycks allt fler överväga kameror i olika typer av miljöer och kanske är det värt det, trots dom nackdelar som faktiskt finns.

Råd och tips kring renovering

Inför ett projekt i hemmet kan man knappast få för många tips kring renovering, oavsett om man genomfört flera stycken tidigare eller inte. Alla projekt är mer eller mindre unika och det dyker ofta upp oväntade saker längs byggets gång.

Genom att förbereda sig och planera kan man komma långt men det går aldrig att vara helt säker. Ett tips inför en renovering är just att planera – men också att vara beredd på att be om hjälp när det behövs. Läs mer om tipsen här!

Förbered dig innan du börjar

Det är lätt hänt att vara ivrig att komma igång med ett projekt men ett viktigt tips kring renovering är att planera och förbereda ordentligt. En förberedelse är till exempel att tänka igenom renoveringen och alla dess steg för att veta vilka moment som väntar. En annan att se till att införskaffa det material och dom verktyg som krävs för att kunna genomföra det hela.

Samla kunskap och inspiration

Ett annat bra tips kring renovering, som förvisso också är en del av förberedelserna, är att skaffa både kunskap och inspiration till projektet. Om det så bara är en vägg som ska målas eller tapetseras så är det klokt att leta reda på tips och råd som kan komma till nytta. Vilket förarbete krävs, vilka verktyg är bäst och finns det några bra knep för att lyckas?

Nedan följer några olika ställen där både kunskaper och inspiration till olika typer av byggprojekt finns att hitta:

 • Bloggar
 • Sociala medier
 • Byggforum

Fråga ett proffs om tips kring renovering

Om du trots förberedelser och planering kör fast i ditt projekt, kanske innan du ens kommit gång ordentligt, kan det vara klokt att be om antingen hjälp eller tips kring renovering från någon som verkligen kan sin sak. Även här kan byggforum vara till hjälp i en sådan situation men vid större bekymmer kan det vara bra om någon kan komma till undsättning rent fysiskt.

Att sätta igång med en renovering, utan att ha tänkt igenom projektet, ha rätt verktyg och kunskaper, gör att risken att köra fast blir större. Många som kör fast och/eller gör fel ger ofta upp och skjuter resten av renoveringen på framtiden och lämnar därför allting halvfärdigt. Med rätt förberedelser är det enklare att göra rätt från början och därmed lyckas med renoveringen som man tänkt.

Blogg om renovering – inspiration och kunskapskälla

Den som vill förändra och bygga om hemma kan ha mycket nytta av en blogg om renovering. Den kan fungera både som inspirations, – och kunskapskälla och dessutom ge en stunds trevlig läsning. Bloggar har ofta ett brett innehåll och oavsett vilka projekt man står inför finns nästan säkert något matnyttigt att hitta.

Blogg om renovering för inspiration

Ja, en blogg om renovering kan minst sagt vara en bra plats att samla inspiration på. För den som gärna vill göra om hemma, men som saknar inspiration, kan alltså ha god nytta av en sunds scrollande på nätet. Bygg, – och renoveringsbloggar innehåller ofta både texter och bilder som kan komma väl till pass när en renovering än så länge bara är en liten idé.

Efter en stunds läsning kanske det lilla fröet börjar gro och snart är hela projektet fulländat! För den som inte har möjlighet att börja med en gång kan informationen sparas till senare – glöm bara inte att spara bloggen eller det aktuella inlägget så att det snabbt kan hittas när det blir dags.

Renoveringsblogg för nya kunskaper

En blogg om renovering kan inte bara ge massor av härlig inspiration, utan också många nya kunskaper. Det roliga med just bloggar är att, även om det finns ett huvudämne (renovering,) så skrivs det ofta om väldigt många olika saker. Det kan handla om alltifrån saker som är bra att tänka på inför ett projekt, till saker som är bra att tänka på för den som planerar eller funderar på att anlita en hantverkare.

Det kan finnas smarta tips och råd för specifika moment och det kan finns inlägg som beskriver renoveringar och allt som hör därtill mer allmänt. En sak som är säker är att man aldrig blir helt fullärd inom detta område och det skadar aldrig att läsa texter som dessa.

Hitta lämpliga bloggar

En blogg om renovering kan alltså vara en bra hjälp på vägen både innan och under en renovering av något slag och det bästa av allt är att det finns mängder av sådana bloggar – som innehåller både tips och idéer. Men hur hittar man dom? Enklast är att använda en sökmotor och prova sig fram med olika sökord och fraser – till exempel något eller några av följande:

 • Byggblogg
 • Renoveringsblogg
 • Blogg om renovering

Anlita flyttfirma eller flytta på egen hand – vilket är bäst?

En fråga många ställer sig inför en stundande flytt är om en flyttfirma ska anlitas för jobbet, eller om det går lika bra, eller kanske ännu bättre, att göra det själv. Det finns såklart för-, och nackdelar med båda alternativen och tvekar du på vilket som passar bäst för dig kommer här några saker som är bra att veta och att tänka på vad gäller dom båda alternativen.

Anlita en flyttfirma – enkelt, snabbt och smidigt

Det finns många fördelar med att anlita en flyttfirma – inte minst det faktum att man slipper göra det tunga arbetet själv. Bohaget flyttas utan att man behöver anstränga sig men det finns också en anledning till att många inte vill anlita en flyttfirma och det är helt enkelt för att det kostar pengar.

Man tänker att det blir billigare att göra det själv och att man kan lägga pengarna på något roligare. Men det finns också dom som tycker att det är värt varenda krona som det kostar, eftersom man sparar både tid och kraft.

Det krävs dock en del framförhållning för den som vill boka en flyttfirma till flytten. Det är viktigt att boka en tid i förväg samt att se till att allt är packat och redo för flytt när firman kommer och ringer på dörren på flyttdagen.

Det är även viktigt att kolla upp och jämföra några olika firmor på bland annat följande punkter:

 • Pris
 • Tjänster
 • F-skatt/Organisationsnummer

Flytta på egen hand – billigare men jobbigare

Ja, att flytta på egen hand är ofta billigare, speciellt för den som inte behöver hyra ett transportfordon för att kunna frakta bohaget. Däremot är det jobbigare och kommer nästan säkerligen ta längre tid än om en flyttfirma hade gjort jobbet. Du kommer garanterat behöva några personer till hjälp också eftersom möbler och tunga kartonger är omöjliga att bära helt själv.

Omöjligt är det dock inte och det kan vara ett bättre alternativ för den som kan genomföra det hela på ett bra sätt.

Vilket som är det bästa valet är alltså till stor del en smaksak. Visst kan man flytta på egen hand, utan några större bekymmer och för en billigare peng. Lika väl som att det kan vara skönt och bekvämt att anlita hjälp. Vilket passar bäst för dig?

WordPress hemsida

Att bygga en WordPress-blogg är enkelt om du vet hur. WordPress är gratis och öppen källkod innehållshanteringssystem baserat på PHP och i kombination med en MySQL- eller Oracle-databas. Några av de populära teman som finns tillgängliga för WordPress är teman som Genesis, som ger en enkel, grundläggande mall för alla Genesis-sidor. Andra populära teman är Warrior-temat, det förtrollade temat och everything-pakettemat. Ytterligare teman kan köpas eller skapas via ett WordPress-plugin-program.

WordPress plugin

WordPress har ett ”All In One SEO Pack” plug-in som ger bra funktionalitet för att optimera din blogg för sökmotorer. Sökmotoroptimering är avgörande i alla framgångsrika bloggar. Det viktigaste steget för en framgångsrik blogg är att bygga länkar från andra välrenommerade webbplatser, samt bakåtlänkar från myndighetsbloggar och webbsidor. Dessutom popularisera din blogg med sociala bokmärken och inlämning till alla stora sökmotorer som Google och Yahoo.

Användargränssnittet i WordPress är mycket användarvänligt och är okomplicerat. Om du befinner dig med förlust när du startar din första WordPress-blogg är det bästa rådet att köpa en handledning eller manual som hjälper dig genom processen och ger stöd. Många tutorials är tillgängliga online. Du måste registrera ett nytt användarkonto för att skapa och lösenordsskydda din blogg. Registreringen är enkel och snabb och kräver inget kreditkort, ett PayPal eller en Wooster-e-postadress.