Branschsektor

Det svenska företagsklimatet kännetecknas av många småföretag, allt fler kvinnor i näringslivet och en god ekonomisk utveckling. Men det finns även trender som inte är lika positiva.

Företagsamhet

Under de tio senaste åren har andelen företagsamma individer ökat stabilt. Med företagsam menas då personer som har F-skatt, är delägare i företag eller styrelsemedlem. Med andra ord de som driver det privata näringslivet framåt. Statistiken bygger på personer mellan 16 och 74 år och visar att det var drygt 12,5 % företagsamma personer i Sverige år 2018. Skillnaden mot 2008 är däremot inte jättestor då siffran då låg på 11,55%. Att fler kvinnor söker sig till näringslivet är däremot statistiskt tydligt. Det var 6,6 % företagsamma kvinnor år 2008 med samma siffra för 2018 var 7,8 %. En betydligt snabbare ökning än om man ser på företagsamheten i Sverige som helhet.

Nyföretagsamhet

En negativ trend inom näringslivet är att nyföretagsamheten minskat över tid. Med nyföretagsamhet menas personer som ingår i statistiken för företagsam (se ovan) men att detta skett under ”senaste året”. Det blir därmed en barometer på hur utvecklingen går på kort sikt. Från 2008 till 2011 ökade nyföretagsamheten i Sverige men sedan dess har den pekat nedåt. Detta gäller både om man enbart ser på kvinnor, unga eller i sin helhet.

Totalt antal företag

År 2018 fanns det totalt 1,22 miljoner företag registrerade i Sverige. De allra flesta är enskilda firmor eller aktiebolag med enbart en person som ägare. Av företagen var det nämligen 889 000 som inte hade en enda anställd. Det betyder däremot inte att företagen inte skapar jobb. Vissa lösningar bygger exempelvis på att personer har självanställning eller F-skatt men jobbar nästan uteslutande åt en arbetsgivare. Det var ca 340 000 företag som hade minst en anställd år 2018.

Nyföretagande

För ett levande näringsliv krävs nya företag som etableras och växer. Det är grogrunden och något som många organisationer inom näringslivet försöker premiera. Den statistik som finns visar på hur många nya företag per 1000 invånare som skapats under ett år. Det har under senaste åren varit kring 9 – 10 företag. Men det finns även tydliga regionala skillnader. I vissa områden är antalet nyföretagare betydligt fler medan det i andra kommuner är långt under medel.

Unga företagare

Ett steg i att främja företagandet och svenskt näringsliv är att erbjuda UF-utbildningar på gymnasienivå. Det blir därmed en faktor som Svenskt Näringsliv mäter när de presenterar svenskt företagsklimat. År 2018 var det knappt 30 % som valde denna inriktning under gymnasietiden.