Vattenskador ligger ofta bakom ett stambyte i Stockholm

När man pratar om ett stambyte syftar man på den underhållsåtgärd där rörstammarna i fastigheten byts ut. Dessa stammar innefattar vanligtvis de ledningar och rör som leder kall- och varmvatten samt spillvatten in till fastigheten och ut från densamma. Ibland kan även andra slags ledningar innefattas i arbetet. Några exempel på de ledningar som kan bytas ut vid ett stambyte i Stockholm är värmestammar, elledningar och gasledningar.

Med det sagt är den vanligaste orsaken till bytet av stammarna att en vattenskada har uppstått eller riskerar att uppstå. Man brukar nämligen säga att stammarnas genomsnittliga livslängd är cirka 50 år. Beroende på vilken fastighet det rör sig om och andra faktorer kan spannet variera från omkring 40 år till 60 år. Men det är faktiskt inte bara åldern på rör och ledning som avgör när det är dags att byta ut dessa.

Vattenskadorna riskerar att bara förvärras med tiden

Den vanligaste orsaken till att ett stambyte görs är alltså för att förebygga vattenskador. Det kan också vara så att en vattenskada redan har uppstått och att man vill förhindra att problemen med vattenläckor förvärras. För med tiden blir såklart alla rör och ledningar slitna. De kan bland annat utsättas för rostangrepp och därmed blir risken för sprickor och täppor allt större. Detta kan på sikt leda till vattenskador som medför kostsamma reparationer. Därför är det viktigt att vara proaktiv när det kommer till att byta stammarna.

Vid ett stambyte i Stockholm byts även golv och ytskikt

Det är inte bara rör och ledningar som byts ut vid ett stambyte i Stockholm. Även golv och ytskikt i badrum byts ut, och ibland renoveras även köket i samma veva. Men varför brukar man då säga att detta bör göras ungefär var 40:e till 60:e år, kanske du undrar? Detta kommer du förstå när vi belyser den förväntade livslängden för de olika komponenterna.

Detta är nämligen den livslängd som man räknar med för de respektive delarna:

  • Golv och ytskikt: cirka 10-40 år.
  • Vattenledningar och avlopp: cirka 30-60 år.
  • Värmeledningar: upp till 80 år.

Som du märker blir ungefär 40-60 år något av en gyllene medelväg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *