Du kan vilja sälja guld för att senare köpa tillbaka det billigare

Guldpriset tenderar att öka över tid men kan även falla nedåt från tid till annan. Därför kan det vara svårt att tajma in en topp där det är som mest lönsamt att sälja guld för att senare köpa tillbaka det billigare. Men om du vill kan du alltid försöka tajma guldpriset och maximera avkastningen på din investering. Läs vidare för att få reda på huruvida det är en bra tid att ackumulera eller avyttra denna tillgång just nu!

När är det en bra tid att köpa eller sälja guld?

När du överväger att köpa eller sälja guld bör du ha flera saker i huvudet på en och samma gång:

  • Guldet är en volatil tillgång. Guld är en råvara som kan erbjuda investerare en trygg hamn i tider av geopolitiska spänningar och ekonomisk osäkerhet. Dessutom är guldet ofta en bra hedge mot en stigande inflation. Likt aktier och andra tillgångsslag är dock priset på denna råvara ganska volatil. Sett över de senaste 30 åren har den dock ökat i värde.
  • Guldpriset har en nära koppling till den amerikanska dollarn. Som investerare bör du även försöka ha med förändringar i valutakurser i ditt beslut när du bestämmer dig för att köpa eller sälja guld. Guldpriset anges vanligtvis i dollar och är också nära kopplad till den amerikanska dollarn på olika sätt. Så om dollarkursen stärks mot andra valutor kan guldpriset falla och vice versa.
  • Det är svårt (om inte omöjligt) att förutse prisutvecklingen. Överlag kan det vara svårt att tajma investeringar, både när det kommer till köp av tillgångar och avyttringar av desamma Ekonomisk och politisk osäkerhet kan förvisso ge guldpriset viss medvind i seglen, men samtidigt är detta som sagt en volatil tillgång.

Kan guldet minska i värde?

Ja, även om guld är en råvara där tillgången på råvaran är begränsad och efterfrågan relativt konstant kan guldet minska i värde. Priset på denna råvara är ganska volatilt och väldigt känsligt för svängningar i efterfrågan. Därför är det ett fullt realistiskt scenario att värdet på denna tillgång kan såväl öka som minska i värde från tid till annan.